Odpovědi na nejčastější otázky

Trestní oznámení pro Pomluvu

Je třeba dokumentovat, jaké škody nebo negativní důsledky pomluva způsobila, včetně, ale ne omezeně na, ztrátu pověsti, finanční ztráty nebo psychické újmy.