Nahlásit trestnou činnost

NÁRODNÍ PROTIKORUPČNÍ LINKA ČESKÉ REPUBLIKY

Ohlášení trestné činnosti

Ohlášení trestní činnosti je klíčové pro udržení spravedlivé společnosti. Protikorupční linka.cz poskytuje platformu pro ohlašování korupce a různých forem trestné činnosti a přestupků, jak ze strany občanů, tak firem. Nabízí bezpečné prostředí s šifrovanou komunikací pro podávání oznámení, včetně možnosti předání důkazů, a to jak v režimu běžném, tak anonymně.

Efektivní nástroj pro boj s trestnou činností

Jako efektivní nástroj v boji proti korupci a široké škále trestných činností, Protikorupční linka.cz umožňuje odhalovat případy úplatků, klientelismu, hospodářské kriminality, majetkové trestné činnosti, krádeží, loupeží, vražd, až po sexuální trestné činy. Má zvláště rychlou reakci na trestné činy spáchané na dětech.

Monitoring firem a osob

Provádí kontinuální monitoring osob a firem s indiciemi trestné činnosti, včetně sledování činnosti úředníků ve státním sektoru, v politice a mezi novináři. Zaměřuje se také na osoby blízké s důvodným podezřením z činností jako je legalizace peněz a majetku.

Veřejný zájem

Platforma funguje ve veřejném zájmu s cílem posílit spravedlnost, nestrannost a lidská práva. Je navržena tak, aby odolávala nedemokratickým praktikám, které se snaží ovlivnit veřejný sektor nebo zvýhodnit silné na úkor slabých.

Odolnost Protikorupční Linky.cz

Protikorupční linka.cz je propojena s globálním systémem anticorruptionhotline.com a spolupracuje s ověřenými elitními policisty, státními službami, nevládními organizacemi a novináři. Díky autonomní technologii a dohledu umělé inteligence je plně odolná vůči pokusům o zametání kauz ze strany státní moci a neovlivnitelná korporacemi, oligarchy či vlivnými bankami.


Kontrola firmy dle IČO

Zpravodajství

Informace a události v boji proti korupci a kriminalitě

Základní informace o Protikorupční Lince

Klíčový nástroj v boji proti korupci

Most mezi občany a trestním řízením
Protikorupční Linka.cz slouží jako bezpečný a anonymní způsob, jak ohlásit korupci a trestnou činnost, představující vážnou hrozbu pro spravedlnost a rovnost ve společnosti.

Diskrétnost a bezpečnost
Díky šifrované komunikaci zajišťuje Protikorupční Linka.cz, že vaše oznámení bude zpracováno s nejvyšší mírou diskrétnosti a bezpečnosti.

Prevence a odhalování
Jako efektivní nástroj v prevenci a odhalování korupce, Protikorupční Linka.cz má systémové propojení s globálními protikorupčními organizacemi a podporu od elitních policistů a státních služeb.

Ochrana veřejného zájmu
Platforma stojí v ochraně veřejného zájmu a lidských práv, navržena tak, aby odolávala jakýmkoliv pokusům o ovlivnění, zaručujíc čistotu a nestrannost veřejného sektoru.

Přidejte se k nám v boji proti korupci na Protikorupční Linku.cz. Vaše odvaha ohlásit nespravedlnost může změnit budoucnost a přispět k vytvoření lepší společnosti. Společně můžeme učinit rozdíl.