Udáním pachatele podezřelého z trestného činu nebo přestupku je automaticky zahájeno šetření několika státními orgány současně. Včetně zpětné kontroly Protikorupční linkou. Systém je navržen tak, aby oznamovatel díky skryté identitě, pokud si přeje být v anonymitě, neriskoval žádný zpětný postih v případě, že se oznámení neprokáže. Děkujeme, že pomáháte státní správě dopadnou chránit společnost před zločinci.

Podat oznámení

Tímto formulářem oznamujete podezření z trestné činnosti nebo přestupku.

Nahlášení trestné činnosti - Hlavní pachatel

| Občan | Státní zaměstnanec | Politik | Policista | Firma | Exekutor |

Občan

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv občana, který nespadá do uvedených kategorií. Oznámení můžete podat na jakoukoliv trestnou činnost, nebo přestupek, z kterého podezříváte pachatele.

Státní zaměstnanec

zde můžete podat oznámení na úředníka, který se podle vás dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání v souvislosti s výkonu své funkce. Trestná činnost úředníků často bývá základním stavebním kamenem těch největších podvodů.

Politik

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv politika, kterého podezíráte z porušení zákona. Na protikorupční lince se oznámení řeší oznámení bez ohledu na politické postavení a výši funkce. Systém je v mnoha směrech plně automatický a díky tomu je vyloučeno, aby oznámení bylo zameteno pod koberec.

Policista

zde můžete podat oznámení na policistu, kterého podezříváte z nezákonného jednání.

Firma

zde můžete podat oznámení na firmu, podnikatele, živnostníka. Vašim podmětem se bude zaobírat několik státních institucí najednou a je téměř vyloučeno, aby pachatel pokud spáchal trestný čin, nebo přestupek utekl před spravedlností.

Exekutor

z důvodu velkého poštu stížností je zavedena speciální sekce pro exekutory, kteří jsou podnikatelé a současně mají pravomoci státních zaměstnanců.

Protikorupční linka

Protikorupcnilinka.cz je nevládním plně automatizovaným systémem, který je schopen bez asistence státu, lobbistů, velkých obchodních korporací, oligarchů, organizovaných mafií fungovat ve veřejném zájmu občana.

Za 15 let protikorupční linka obdržela desítky tisíc podnětů od občanů a dokázala čelit těm největším obchodním útokům a politických mafiánských uskupení, často schovaných za legitimní politické strany.

Není tajemství, že nejzávažnější trestní činnosti probíhají v součinnosti s politickými představiteli státu, velkých bank, které přesouvají do daňových rájů každoročně desítky miliard korun, zatím co běžným občanům blokují podezřelé transakce v desetitisícových částkách.

Nový systém Protikorupční linky spouští nové nástroje, které bojují s tou největší trestnou činností, která za posledních 30 let nebyla téměř trestána.

Jako občan si musíte uvědomit, že většina těch nejvýše postavených zločinců, kteří sofistikovaně okrádají občany České republiky o desítky miliard ročně, navenek vystupují jako ctihodní občané, mají vybudovaný majetk po celém světě a jejich děti studují ty neprestižnější školy v zahraničí.

Nově vybudovaná protikorupční linka má za cíl pomáhat efektivně zpracovávat všechna oznámení na podezřelé pachatele bez ohledu, jestli trestnou činnost páchá Vás soused nebo nejmocnější oligarcha v zemi. Systém je z větší části plně automatizován, každému podání jsou přidělovány čísla jednací a oznámení jsou předávány útvarům, s co nejvyšší úspěšností zajištění pachatele. Zpětně je vyhodnocována jejich účinnost, tak aby v případě změny postoje systém mohl zareagovat a případnou věc předat jinému útvaru nebo tisku, který bude o dané problematice objektivně informovat všechny občany.

Věříme, že systém protikorupcnilinka.cz bude patřit základním pilířům snižování trestné činnosti v České republice a prostřednictvím Vás občanů se povede vybudovat i navazující zpravodajský server, který bude pečlivě informovat o zajímavých kauzách, které často jsou účelově vynechány velkými mediálními domy za účelem ochrany svých vlastníků.

Podat oznámení

Transparentní příspěvek

Vážíme si, že jste se rozhodli transparentně přispět na nevětší protikorupční systém. Jakmile k nám dorazí Vámi poskytnutý příspěvek na provoz systému a vývoj nových protikorupčních aplikací, budete zveřejněn na seznamu dárců, kterým záleží na snížení korupčního prostředí a kriminality.

Přispět

Anonymní příspěvek

Vážíme si, že jste se rozhodl anonymně přispět na nevětší protikorupční systém. Respektujeme, že nechcete být uveden na veřejném seznamu dárců a přesto chcete být nápomocni při vývoji nových protikorupčních aplikací k potírání veškerého spektra kriminality.

Přispět

List posledních 10 příspěvků

Děkujeme Všem přispěvatelům
Nikdo ještě transparentně nepřispěl, buď první!
Zobrazit všechny přispěvatele

VEVIO Podvod

2020 16.01
Pokud jste se stali obětí podvodu vevio, neváhejte a obraťte se na nás. Stovky zklamaných zákazníků řeší nedodané zboží nebo nevrácené pen...
Více
Zobrazit všechny novinky