Kromě odhalování trestné činnosti se platforma věnuje i průběžnému monitoringu jednotlivců a firem, u kterých existují indicie o jakékoliv protiprávní aktivitě. Zahrnuje sledování úředníků ve státním sektoru, politiků, novinářů a dalších osob s potenciálním podezřením na nelegální činnosti, jako je nekalé jednání, až po praní peněz nebo neoprávněné obohacování.

Protikorupční linka tak představuje nejen zásadní nástroj pro odhalování a prevenci korupce a trestné činnosti, ale také významný krok k transparentnosti, spravedlnosti a rovnosti před zákonem v České republice.

O nás

protikorupcnilinka.cz

Protikorupční linka České republiky je klíčovým nástrojem pro odhalování korupčních jednání a širokého spektra trestných činů, včetně ekonomických deliktů, majetkových přečinů, krádeží, loupeží, vražd a sexuálních trestných činů, s osobitým důrazem na rychlou reakci v případech týkajících se dětí. Platforma poskytuje možnost nahlášení trestných činů a přestupků jak občany, tak podniky prostřednictvím šifrované komunikace, umožňující podávání oznámení anonymně či otevřeně, včetně předání relevantních důkazů.

Cílem této iniciativy je podpora spravedlnosti, objektivity a ochrany lidských práv, boj proti nedemokratickým praktikám, které se snaží ovlivňovat veřejný sektor či zvýhodňovat silnější strany na úkor slabších. Protikorupční linka je pevně zakotvena ve veřejném zájmu a její existence přispívá k posílení důvěry ve veřejné instituce.

Díky systémovému propojení s globální sítí anticorruptionhotline.com a spolupráci s elitními policisty, osob prověřených ve zpravodajských službách, neziskovými organizacemi a ověřenými novináři je zajištěna vysoká odolnost proti jakémukoli pokusu o zatajování skandálů či ovlivňování ze strany státní moci, nadnárodních korporací či oligarchů. Nezávislost a autonomie technologií, včetně dohledu umělé inteligence, minimalizují riziko lidské chyby.

Nahlásit trestnou činnost

Jak fungujeme?

Držíme se čtyř hlavních hodnot, které nám pomáhají v našem úsilí bojovat proti korupci a kriminalitě.

1

Anonymní podání

Naše platforma je navržena tak, aby umožňovala úplnou anonymitu. Vaše identita bude chráněna na každém kroku.

2

Vyšetřování

Po obdržení podnětu začínáme důkladné vyšetřování. Spolupracujeme s právomocnými institucemi, kde je to nezbytné, ale udržujeme naši nezávislost.

3

Následné kroky

Jakmile máme dostatečné informace, podnikáme potřebné kroky pro potlačení korupčního jednání.

4

Transparentní zpětná vazba

Pokud je to možné a přiměřené, poskytneme vám aktualizace o stavu vašeho podnětu a následných krocích, které byly podniknuty.