Havas Worldwide Prague a.s.

IČO

63079054

Adresa
Letenské sady 1500/80, Holešovice, 17000 Praha 7

Subjekt Havas Worldwide Prague a.s. je zařazen do monitorování trestné činnosti, stejně jako je monitorována spotřebitelská spokojenost s kvalitou nabízených služeb.

Zkušenost s firmou: Havas Worldwide Prague a.s.

V případě, že máte důležité informace k Havas Worldwide Prague a.s., můžete je nahlásit na protikorupční linku, neuhrazené dluhy můžete nahlásit do registru dlužníků.


Zpravodajství k firmě Havas Worldwide Prague a.s.


Vážení občané,
Máte-li jakékoli informace, které by mohly napomoci odhalit neetické jednání, přestupky, trestné činy, či jste se o takovýchto informacích dozvěděli z doslechu, neváhejte se na nás obrátit. Protikorupční linka je zde pro vás, aby zajistila, že vaše cenné informace budou řádně zpracovány s cílem odhalit a řešit porušení zákonů. Pamatujte, že každý z nás může přispět k lepší a spravedlivější společnosti. Vaše aktivní účast a odvaha sdílet informace jsou klíčové pro efektivní boj proti korupci a neetickému jednání. Systém, který máme k dispozici, je plně vybaven a připraven tyto informace zpracovávat s nejvyšší mírou důvěrnosti a profesionalismu. Nezůstávejte v pozadí, pokud máte možnost pomoci odhalit nespravedlnost. Vaše informace mohou mít obrovský význam pro celou naši společnost. Děkujeme za vaši spolupráci a odvahu.
S úctou,
Váš tým Protikorupční linky
Nahlásit informace k firmě Havas Worldwide Prague a.s.