PROTIKORUPČNÍ LINKA
GDPR - poučení o zpracování osobních údajů
Tímto Vás informujeme o tom, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním
osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).
Subjekt údajů má pak právo zejména na:
• přístup k osobním údajům,
• opravu, resp. doplnění,
• na výmaz,
• na omezení zpracování,
• na přenositelnost údajů,
• vznést námitku,
• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
účinky, zahrnujíce i profilování.

Jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje:
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem daňových předpisů např. fakturací.
V případě poskytnutého souhlasu za účelem zasílání novinek, můžete kdykoliv takový souhlas odvolat
prostřednictvím odhlašovacího www. odkazu, umístěného v zápatí e-mailu.
Dále systémy webových stránek v případě předávání oznámení zaznamenávají Vaše osobní údaje,
včetně IP adresy, pokud není zvolen režim anonymního předání informací. V případě anonymního
podání zpráv není evidována adresa oznamovatele.
Předávání osobních údajů může být poskytnuto třetím stranám v případě vyhrazenému zájmu vašeho
podání a to například předání požadované informace tisku, nebo v rámci zastupování při podání
trestního oznámení, nebo oznámení z přestupku, předání informací státním orgánům, nebo se
souhlasem veřejnosti prostřednictvím internetových deníků.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat na emailu: protikorupcnilinka@email.cz
Osobní údaje zpracovává poskytovatel služeb:
Centrální protikorupční linka s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 19260610