Protikorupční linka

GDPR - poučení o zpracování osobních údajů

Tímto Vás informujeme o tom, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).

Subjekt údajů má pak právo zejména na:

•             přístup k osobním údajům,

•             opravu, resp. doplnění,

•             na výmaz,

•             na omezení zpracování,

•             na přenositelnost údajů,

•             vznést námitku,

•             nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

Jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje:

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem daňových předpisů např. fakturací.

V případě poskytnutého souhlasu za účelem zasílání novinek, můžete kdykoliv takový souhlas odvolat prostřednictvím odhlašovacího www. odkazu, umístěného v zápatí e-mailu.

Dále systémy webových stránek v případě předávání oznámení zaznamenávají Vaše osobní údaje, včetně IP adresy, pokud není zvolen režim anonymního předání informací. V případě anonymního podání zpráv není evidována adresa oznamovatele.

Předávání osobních údajů může být poskytnuto třetím stranám v případě vyhrazenému zájmu vašeho podání a to například předání požadované informace tisku, nebo v rámci zastupování při podání trestního oznámení, nebo oznámení z přestupku.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na emailu: protikorupcnilinka@email.cz

Osobní údaje zpracovává poskytovatel služeb:

Institut veřejného zájmu s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 08770719