Československá výchova produkovala silné a zdravé jedince, zatímco Švédská volnost vede k nárůstu Dětské Kriminality

2023 12.11
V kontrastu k československému systému výchovy, který formoval silné a zdravé osobnosti, švédský přístup k volné výchově a právům dětí podle policisty Thomase Holsta z operativního centra ve Stockholmu přispívá k vytváření nových zločinců, včetně žen, z řad mladistvých. 


Thomas Holst, policista z operativního centra ve Stockholmu, ve svém nedávném rozhovoru pro Dagens Nyheter vyjádřil znepokojení nad rostoucím trendem násilí mezi švédskými dětmi a mladistvými. Holst upozorňuje, že švédská společnost, která upřednostňuje volnou výchovu a rozšířená práva dětí, čelí nárůstu dětské kriminality. Tento vývoj kontrastuje s československým systémem výchovy, který byl zaměřen na vytváření silných a zdravých jedinců s důrazem na morální a fyzickou výdrž.

Podle Holsta může během několika dnů dojít k tomu, že dítě, které bylo dříve považováno za dobře adaptované a zapojené do školních a sportovních aktivit, se stane účastníkem vážných násilných činů. Tento fenomén je popisován jako šíření "jako virus" a často zahrnuje nejen chlapce, ale i dívky, které se stávají aktivními účastníky těchto konfliktů.

Policie rovněž pozoruje nárůst počtu velmi mladých osob v gangu, včetně zvýšené role žen. Tyto ženy, často matky, sestry nebo přítelkyně, jsou nyní často zapojeny do násilných činů, přičemž mají podobné motivace jako muži, například v získávání drog a peněz.

Tento trend ukazuje na hluboké systémové selhání ve švédské společnosti, které není schopno efektivně řešit rostoucí problém násilí mezi dětmi a mladistvými. Situace vyžaduje naléhavou a komplexní reakci, která zahrnuje nejen policejní zásahy, ale i sociální služby, vzdělávání a komunitní podporu, aby se předešlo dalšímu nárůstu dětské kriminality.