Proč nás podořit?

Vážení občané,
dovolujeme si Vás požádat o finanční dar na provoz protikorupcniLinka.cz, která svým postavením je jednou z nejmodernějších protikorupčních sytému na světě.

Zde jsme Vám sepasli několik bodů, pro které stojí tuto protikorupční linku podpořit.

  1. ProtikorupcniLinka.cz není financována z dotací a díky tomu může efektivně řešit ty největší politické kauzy zasahující do nejvyšších pater politiky, ale i vysokého obchodu.
  2. ProtikorupcniLinka.cz je financována z vlastní činnosti Institutu veřejného zájmu, který poskytuje poradenství v oborech: spotřebitelská ochrana, asistence při podávání stížností, zastupuje klienty v podáních při trestních oznámení.
  3. Provozovatel není zatížen žádnými závazky, aby nemusel podléhat ekonomickým tlaků ze stran vlivných konglomerátů, bank, vlivných exekutorských skupin, atd.
  4. Přijímání podnětů probíhá plně automaticky a díky přiděleným jednacím číslům systém protikorupční linky neřeší postavení podezřelého pachatele.
  5. Díky Vašim příspěvkům můžeme Protikorupční linku nadále vylepšovat a zvyšovat efektivitu podaných oznámení.
  6. Anonymním oznamovatelům Protikorupční Linka poskytuje 100% ochranu před vyzrazením.

Nově vytvořený systém vznikl za podpory zahraniční technologické společnosti jako reakce na propad České republiky v celosvětovém řebříčku korupce.

Věříme, že Vám občanům není lhostejná zvyšující se korupce a pomůžete nám příspěvkem ještě více vylepšit systém protikorupční linky a vybudovat internetové zpravodajství, které bude informovat o všech ekonomických i politických kauzách napříč celým politickým spektrem.

Příspěvek je určen na další vývoj protikorupční aplikace protikorupcniLinka.cz a internetový zpravodajský server informující o všech kauzách bez ohledu na politickou příslušnost.