Spolupracujeme

ProtikorupcniLinka.cz pomáhá bezpečně odhalovat trestnou činnost, přestupky, narovnávat podnikatelské prostředí a zajišťovat ochranu spotřebitele.

Svým rozsahem největší protikorupční organizace k získávání potřebných informací využívá webových aplikací, které napomáhají informovat širokou veřejnost bez vlivu státní správy, mocných korporací a politických stran.

Autoři protikorupční linky a dalších podpůrných aplikací jasně uvádí, stát se musí kontrolovat u pozice nedůvěry, protože ty největší podvody vždy vznikají za součinnosti politiků, státních úřadníků a za tichého přihlížení policie.

Ochrana osobních údajů

Mezi základní spotřebitelská opatření patří ochrana osobních údajů. ProtikorupcniLinka.cz díky tomu velice úzce spolupracuje se systémem ochrana-osobnichudaju.cz, který se specializuje na ochranu citlivých údajů a zajištění práv každého občana na soukromí. Studie o ochraně osobních údajů jasně ukázala, že více jak 99% stížností není správně odůvodněna a stěžovatel se tak často nedomůže nápravy. ProtikorupčníLinka.cz tak často asistuje v případech, kde selhávají dozorové orgány a pomáhá žadatelům o výmaz osobních dat k cestě úspěšného výmazu dat a naplnění právní dikce práva na zapomnění.

Navštívit

Hodnocení exekutorů

ProtikorupcniLinka.cz využívá monitoringu hodnocení exekutorů, kteří díky předešlým vládám získali neomezenou moc nad dlužníky. Exekutoři z pozice podnikatelů s pravomocí státu často připravili o majetek osoby ve společné domácnosti s dlužníky a zapříčili svým podnikatelským honem za ziskem devastaci rodin, rozvoje dětí a řetězení chudoby na další generace. Referenční web o exekutorech je jediným svého druhu a je třeba také servery chránit před státní mocí, která si dlouhodobě odmítá připustit pravou příčinu úpadku České společnosti.

Navštívit

Centrální registr dlužníků

ProtikorupcniLinka.cz se po více jak 20 letech osamostatnila od protikorupční linky při Centrálním registru dlužníků. Praxe ukázala, že oblíbenost protikorupční linky s kombinací evidence dlužníků se linka stala snadným politickým cílem a čelila z řad zkorumpovaných státních úředníků vysoce sofistikovaným útoků, Na tomto základě se protikorupční linka stala zcela nezávislou protikorupční organizací, která nově využívá informace z největšího a nejuniverzálnějšího systému na výměnu informací mezi dlužníkem a věřitelem.

Navštívit