Spolupracujeme

ProtikorupcniLinka.cz pomáhá bezpečně odhalovat trestnou činnost, přestupky, narovnávat podnikatelské prostředí a zajišťovat ochranu spotřebitele.

Svým rozsahem největší protikorupční organizace k získávání potřebných informací využívá webových aplikací, které napomáhají informovat širokou veřejnost bez vlivu státní správy, mocných korporací a politických stran.

Autoři protikorupční linky a dalších podpůrných aplikací jasně uvádí, stát se musí kontrolovat u pozice nedůvěry, protože ty největší podvody vždy vznikají za součinnosti politiků, státních úřadníků a za tichého přihlížení policie.

Centrální dluhová poradna

Protikorupční linka ve spolupráci s Centrální dluhovou poradnou představuje účinný nástroj pro řešení dluhové situace lidí. Tato spolupráce umožňuje klientům hlásit případy korupce či neetického jednání spojeného s jejich dluhy, čímž zajišťuje transparentnost a spravedlnost v řešení dluhových problémů. Odborníci z dluhové poradny poskytují profesionální poradenství a podporu v oblasti restrukturalizace dluhů, oddlužení a vyjednávání se věřiteli. Současně, Protikorupční linka zajišťuje kontrolu nad postupy, které mohou být znevýhodňující pro dlužníky. S pomocí Protikorupční linky a Centrální dluhové poradny mohou lidé uplatnit svá práva a získat spravedlivé a transparentní řešení své dluhové situace. Tato spolupráce tak zlepšuje finanční gramotnost a posiluje důvěru v instituce, které se snaží pomoci těm, kdo čelí problémům se zadlužením.

Navštívit

Evidence exekucí

Protikorupcnilinka.cz ve spolupráci s portálem evidenceexekuci.cz bojuje proti korupci a nelegálním aktivitám v České republice. Protikorupční linka využívá informace z portálů evidence exekucí pro zlepšení své činnosti.

Navštívit

Hodnocení exekutorů

ProtikorupcniLinka.cz využívá monitoringu hodnocení exekutorů, kteří díky předešlým vládám získali neomezenou moc nad dlužníky. Exekutoři z pozice podnikatelů s pravomocí státu často připravili o majetek osoby ve společné domácnosti s dlužníky a zapříčili svým podnikatelským honem za ziskem devastaci rodin, rozvoje dětí a řetězení chudoby na další generace. Referenční web o exekutorech je jediným svého druhu a je třeba také servery chránit před státní mocí, která si dlouhodobě odmítá připustit pravou příčinu úpadku České společnosti.

Navštívit

Centrální registr dlužníků

ProtikorupcniLinka.cz se po více jak 20 letech osamostatnila od protikorupční linky při Centrálním registru dlužníků. Praxe ukázala, že oblíbenost protikorupční linky s kombinací evidence dlužníků se linka stala snadným politickým cílem a čelila z řad zkorumpovaných státních úředníků vysoce sofistikovaným útoků, Na tomto základě se protikorupční linka stala zcela nezávislou protikorupční organizací, která nově využívá informace z největšího a nejuniverzálnějšího systému na výměnu informací mezi dlužníkem a věřitelem.

Navštívit