Slovník

§ 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe

    (1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Více informací naleznete na webových stránkách: protikorupcnilinka.cz/nahlaseni