ProtikorupčníLinka.cz zahájila důkladné monitorování aktivit společnosti BEplan finanční plánování s.r.o.!

BEplan finanční plánování s.r.o. | MARTIN ZOUBEK, JAN KAŠPAR, IVETA BERNARTOVÁ, Blue advice s.r.o.

Společnost BEplan finanční plánování s.r.o. je reprezentována Janem Kašparem a Martinem Zoubkem a podléhá dohledu dozorčí rady, ve které působí Iveta Bernartová. Vlastníkem této společnosti, zapsaným v obchodním rejstříku, je společnost Blue advice s.r.o. s identifikačním číslem (IČ) 065 62 086. Základní kapitál BEplan finanční plánování s.r.o. je stanoven na 10 000 000 Kč.

Blue advice s.r.o., která je vlastníkem BEplan finanční plánování s.r.o. a je rovněž zastupována Martinem Zoubkem, disponuje základním kapitálem ve výši 400 000 Kč.

Tato konfigurace naznačuje, že BEplan finanční plánování s.r.o. ručí za své závazky celým svým majetkem, minimálně by měla ručit částkou 10 000 000 Kč, což odpovídá jejímu základnímu kapitálu.

Vlastník BEplan finanční plánování s.r.o. k dnešnímu dni nezveřejnil hospodářské výsledky, není tedy jasné, jak nabyl společnost s násobně vyšším majetkem. Nezveřejnění hospodářských výsledků je porušení ekonomicky závazných pravidel.

Z důvodu zahájení vyšetřování níže uvedených subjektů státními orgány, včetně orgánů trestně činných, obsah stránky byl stažen, aby nedocházelo k ovlivňování rozsáhlých vyšetřován.

Provedena úprava výhradně ke struktuře společnosti:  BEplan finanční plánování s.r.o.