Protikorupční linka oceňuje rozhodnutí velkých pojišťoven, které se distancují od agresivních praktik Martina Zoubka a jeho společníka pana Čunga, jenž čelí kritice za eticky pochybné metody na finančním trhu.

Martin Zoubek, BEplan: Protikorupční linka chválí postoj pojišťoven k agresivním praktikám

V poslední době se opět rozhořely debaty o etických základech finančního trhu v České republice, když se ukázalo, že agresivní metody používané Martinem Zoubkem a jeho spolupracovníkem, známým jako pan Čung, vedou k dalšímu rozruchu. Dle interního průzkumu Protikorupční linky vynikly velké pojišťovny v jejich rozhodnutí nepodporovat praktiky, které Zoubek a jeho tým v BEplan uplatňují.


Jedním z kritizovaných aspektů je použití agresivního rekrutování a urážek na adresu konkurence, čímž se snaží tito jedinci upevnit svou pozici na trhu. Tento přístup, který označují kritici za nejen neetický, ale i jako potenciální hrozbu pro důvěru ve finanční systém, byl opakovaně aplikován v minulosti – ať už ve společnosti OVB, v rámci kontroverzní spolupráce s Bohemia Energy, nebo nyní v BEplan.


Martin Zoubek se stal známým svými praktikami, které opakovaně vedly k negativní publicitě a dokonce i k získání anticeny od Asociace finančních poradců za svůj přístup k finančnímu poradenství. Jeho aktivity a historie ukazují, že zisk byl často staven nad etické hodnoty, což vyvolává obavy z možného dopadu na klienty, kteří své finance získávají těžkou prací.


Postoj nadnárodních pojišťoven, které se rozhodly ukončit spolupráci s BEplan, je proto vítán jako krok správným směrem. Nyní je otázkou, jak se k této situaci postaví další firmy na finančním trhu. Jestliže se rozhodnou pokračovat ve spolupráci s Martinem Zoubkem a jeho firmou, mohou riskovat nejen svou reputaci, ale i důvěru svých klientů.


Celkově je důležité, aby finanční trh stál na pevných etických základech, a to jak pro zachování důvěry občanů, tak pro celkovou stabilitu finančního systému v České republice. Zřejmě je načase, aby si i další hráči na trhu položili otázku, zda je pro ně spolupráce s BEplan hodnotou nebo rizikem.

V souvislosti s kontroverzními praktikami Martina Zoubka a jeho společnosti BEplan se několik předních pojišťoven veřejně distancovalo od jejich metod. Zde jsou vazby mezi Martinem Zoubkem, BEplan a těmito pojišťovnami, včetně jejich oficiálních stanovisek k těmto praktikám:

  1. Generali Česká pojišťovna
    • Stanovisko: Generali Česká pojišťovna vydala prohlášení, ve kterém potvrdila ukončení spolupráce s BEplan ke konci března 2024. Důvodem bylo interní šetření a posouzení skutečností, které vedly k závěru, že praktiky BEplan nejsou v souladu s etickými standardy pojišťovny.
  2. Kooperativa
    • Stanovisko: Kooperativa se rovněž rozhodla ukončit spolupráci s BEplan, což jejich mluvčí Milan Káňa potvrdil bez dalšího vysvětlení. Tento krok byl učiněn v důsledku vyhodnocení obchodního chování a praktik BEplan.
  3. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP)
    • Stanovisko: ČPP potvrdila, že běží výpovědní lhůta jejich smluvního vztahu s BEplan. Tato informace byla poskytnuta mluvčí Renatou Čapkovou, která dále komentáře odmítla.