Vrah Adriany, Maykil Yokhanna, odsouzený na doživotí, usiluje o obnovení svého procesu. Kriminalvården (Vězeňská a probační služba) však jeho snahy blokuje, což vedlo k podání stížnosti parlamentním ombudsmanům.


Maykil Yokhanna, odsouzený na doživotí za vraždu 12leté Adriany, se snaží o obnovu svého procesu. Yokhanna, který byl uznán vinným z vraždy, nyní tvrdí, že má nové okolnosti, které by mohly vést k přehodnocení jeho případu. "Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by mi nebylo dovoleno mluvit s klientem o obnově řízení," říká jeho právník Björn Hurtig.

Blokování kontaktu s právníkem

Yokhanna požádal 25. května svého právníka Björna Hurtiga o konzultaci ohledně obnovy procesu. Hovor byl zamítnut Vězeňskou a probační službou s odůvodněním, že nejsou dostatečně silné důvody pro takový kontakt, protože v současné době neexistuje žádný případ nebo číslo případu pro probíhající soudní řízení.

Yokhanna, který si odpykává svůj trest ve věznici Kumla, tvrdí, že věznice vyhodnotila, že by mohl svůj kontakt s právníkem zvládnout dopisem. Stejný názor zastávalo i ústředí Vězeňské a probační služby po jeho odvolání proti rozhodnutí.

Nové okolnosti

Další Yokhannův právník, Hampus Wikerstål, se také neúspěšně pokusil s ním spojit ve věznici. "Podle mého právníka vyšly najevo nové okolnosti, které by mohly být důvodem pro obnovu řízení," píše Yokhanna ve své stížnosti.

Omezená komunikace

Právník Björn Hurtig je překvapen, že mu nebyl umožněn kontakt s klientem. "Myslím si, že velmi málo chápou, jak funguje konverzace mezi advokátem a klientem, pokud si myslí, že můžete zahájit spolupráci na žádosti o obnovu řízení prostřednictvím dopisů," říká Hurtig. Dodává, že pro správné vysvětlení případu a vytvoření názoru je nezbytné, aby klient mohl s právníkem mluvit.

Reakce Kriminalvården

Deník Aftonbladet se obrátil na švédskou Vězeňskou a probační službu, která uvedla, že se nesmí vyjadřovat k probíhajícím případům před parlamentními ombudsmanmi.

Případ Maykila Yokhanna tak poukazuje na problémy, kterým čelí vězni při pokusech o obnovení svého procesu, a vyvolává otázky ohledně práv vězňů na spravedlivé soudní řízení a přístup k právní pomoci.