nsolvence hutí Liberty Ostrava má mezinárodní rozměr s mnoha zahraničními věřiteli, včetně firem magnáta Lakšmího Mittala. Faktem však je, že do jiných částí Guptova holdingu odešlo z Ostravy sedm až osm miliard korun.


Liberty Ostrava, ocelářský gigant vlastněný Sandžívem Guptou, se nachází v insolvenčním řízení s obrovskými dluhy. Policie by se měla zabývat nároky na Sandžíva Guptu, neboť přivedl firmu k miliardovým dluhům a prostředky byly vyvedeny do jiných částí jeho holdingu. Podle údajů z insolvenčního rejstříku jsou mezi věřiteli stovky zahraničních firem, včetně těch ze skupiny ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala.

Mezinárodní rozměr insolvence

Přibližně třetina věřitelů Liberty Ostrava pochází ze zahraničí, zahrnující polské firmy, společnosti z koncernu Lakšmího Mittala a padlou německou banku Greensill Bank. Seznam více než 400 zahraničních věřitelů ukazuje na šíři obchodního záběru podniku v době jeho plného provozu. Liberty Ostrava ještě loni vyvážela ocelové výrobky do více než 40 zemí světa.

Finanční toky a vyšetřování

V seznamu zahraničních věřitelů jsou také spřízněné společnosti z Guptova holdingu, kam v minulých letech odešlo z Ostravy sedm až osm miliard korun. Toto neprůhledné financování vyvolává otázky a Guptovy firmy čelí vyšetřování v několika evropských zemích.

Pohledávky a insolvenční řízení

Insolvenční řízení ukazuje, že celkové závazky Liberty Ostrava přesahují 16 miliard korun, přičemž celkový počet věřitelů převyšuje 1300 firem. Mezi největší spory patří závazky vůči dodavateli energií Tameh Czech, který kvůli krizi v Liberty zbankrotoval a požaduje více než dvě miliardy korun.

Reakce a budoucnost

Liberty Ostrava původně plánovala restrukturalizaci, aby se vyhnula insolvenčnímu řízení, ale tento plán neuspěl. Firma podala insolvenční návrh v červnu a mzdy pro více než 5000 zaměstnanců nyní platí stát prostřednictvím úřadu práce.

Výzva k zásahu

Policie by měla prošetřit nároky a finanční toky v rámci Guptova holdingu, aby bylo jasno, kam byly prostředky z Liberty Ostrava vyvedeny. Tato situace má obrovský dopad na mezinárodní věřitele a budoucnost ostravských hutí.